Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki i języka angielskiego Szkoły  Podstawowej  z  Oddziałami Integracyjnymi  nr  275  w  Warszawie: p. Magdalena Łuczaj i p. Renata Misztal.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI szkół podstawowych z Warszawy. Istnieje możliwość uczestnictwa w konkursie uczniów klas V, jeżeli nauczyciele tak zadecydują. W konkursie nie mogą wziąć udziału uczniowie ze szkół z wykładowym językiem angielskim lub ze szkół dwujęzycznych.
 3. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
  a) etap szkolny 7.03.2017 – test otwarty sprawdzający znajomość słownictwa i pojęć matematycznych w języku angielskim oraz umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych w języku angielskim,
  b) etap warszawski 27.04.2016 – część składająca się z zadań otwartych  w języku angielskim.
 4. Wszystkie informacje dotyczące konkursu, w tym: formularz zgłoszeniowy, zakres materiału, słowniczek pojęć matematycznych w języku angielskim oraz przykładowe zadania znajdują się na stronie internetowej http://math.sp275.waw.pl .
 5. Do dnia 9.01.2017 należy przesłać formularz zgłoszenia z imienną listą uczniów na adres mathswithfun@gmail.com.
 6. Szkolna komisja otrzyma test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi do 5.03.2017.
 7. Szkolna komisja  zobowiązana jest do czuwania nad prawidłowością przebiegu konkursu oraz do rzetelnego sprawdzenia prac.
 8. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu komisja szkolna prześle na adres mathswithfun@gmail.com listę uczniów wraz z wynikami do 12.03.2017. 
 9. Na podstawie przesłanych wyników organizator konkursu wybierze około 40 najlepszych uczestników finału.
 10. Do 14.03.2017 szkoły otrzymają od organizatora  listy uczniów zakwalifikowanych do warszawskiego etapu konkursu.
 11. Etap warszawski odbędzie się w wyznaczonym przez organizatora miejscu.
 12. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w II etapie.
 13. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
 14. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem atrakcyjnych nagród rzeczowych odbędzie się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275.